Vår kursplan – Høsten 2024

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 20:15 til 21:00

SAL 2 . Kurs. Id: 015 Ledig

Kl. 20:15 til 21:00

SAL 1 . Kurs. Id: 014 Ledig

Kl. 16:30 til 17:00

SAL 3 . Kurs. Id: 003 Ledig

Kl. 16:30 til 17:00

SAL 2 . Kurs. Id: 002 Ledig

Kl. 16:00 til 16:45

SAL 1 . Kurs. Id: 001 Ledig

Kl. 16:45 til 18:30

SAL 1 . Kurs. Id: 004-B Ledig

Kl. 18:45 til 20:00

SAL 3 . Kurs. Id: 012-B Ledig

Kl. 18:00 til 18:30

SAL 4 . Kurs. Id: 009 Ledig

Kl. 18:45 til 20:00

SAL 3 . Kurs. Id: 012 Ledig

Kl. 17:00 til 18:00

SAL 3 . Kurs. Id: 006 Ledig

Kl. 17:00 til 18:30

SAL 2 . Kurs. Id: 005 Ledig

Kl. 18:30 til 20:15

SAL 2 . Kurs. Id: 011 Fullt

Kl. 18:30 til 20:15

SAL 1 . Kurs. Id: 010 Ledig

Kl. 16:45 til 18:30

SAL 1 . Kurs. Id: 004 Ledig

Kl. 18:00 til 18:45

SAL 3 . Kurs. Id: 008 Ledig

Kl. 17:15 til 18:00

SAL 4 . Kurs. Id: 007 Ledig

Kl. 18:30 til 19:30

SAL 4 . Kurs. Id: 013 Ledig
Tirsdag

Kl. 20:30 til 21:30

SAL 2 . Kurs. Id: 028 Ledig

Kl. 20:30 til 21:30

SAL 1 . Kurs. Id: 029 Ledig

Kl. 16:30 til 17:30

SAL 2 . Kurs. Id: 018 Ledig

Kl. 19:00 til 20:30

SAL 1 . Kurs. Id: 026 Ledig

Kl. 20:30 til 21:30

SAL 2 . Kurs. Id: 028-C Ledig

Kl. 20:30 til 21:30

SAL 2 . Kurs. Id: 028-B Ledig

Kl. 20:30 til 21:30

SAL 1 . Kurs. Id: 029-B Ledig

Kl. 16:30 til 17:30

SAL 2 . Kurs. Id: 018-B Ledig

Kl. 17:30 til 19:00

SAL 2 . Kurs. Id: 022-B Ledig

Kl. 17:30 til 19:00

SAL 1 . Kurs. Id: 021 Få plasser

Kl. 16:00 til 17:30

SAL 1 . Kurs. Id: 016 Få plasser

Kl. 17:30 til 19:00

SAL 2 . Kurs. Id: 022 Ledig

Kl. 18:30 til 19:45

SAL 4 . Kurs. Id: 024 Få plasser

Kl. 16:00 til 17:00

SAL 4 . Kurs. Id: 017 Få plasser

Kl. 17:00 til 18:30

SAL 4 . Kurs. Id: 019 Få plasser

Kl. 18:00 til 18:45

SAL 3 . Kurs. Id: 023 Ledig

Kl. 17:15 til 18:00

SAL 3 . Kurs. Id: 020 Ledig

Kl. 18:45 til 19:30

SAL 3 . Kurs. Id: 025 Ledig

Kl. 19:00 til 20:30

SAL 2 . Kurs. Id: 027 Fullt
Onsdag

Kl. 16:30 til 17:15

SAL 3 . Kurs. Id: 033 Ledig

Kl. 18:15 til 20:00

SAL 1 . Kurs. Id: 039 Få plasser

Kl. 20:00 til 21:30

SAL 1 . Kurs. Id: 044 Få plasser

Kl. 18:15 til 20:00

SAL 1 . Kurs. Id: 039-B Få plasser

Kl. 15:00 til 16:30

SAL 2 . Kurs. Id: 031 Fullt

Kl. 20:00 til 21:15

SAL 2 . Kurs. Id: 045-B Ledig

Kl. 15:15 til 16:30

SAL 1 . Kurs. Id: 030-B Ledig

Kl. 16:30 til 18:00

SAL 2 . Kurs. Id: 032-B Fullt

Kl. 16:30 til 18:15

SAL 1 . Kurs. Id: 032 Ledig

Kl. 20:00 til 21:15

SAL 2 . Kurs. Id: 045 Ledig

Kl. 18:00 til 18:45

SAL 3 . Kurs. Id: 038 Ledig

Kl. 18:45 til 20:00

SAL 3 . Kurs. Id: 042 Ledig

Kl. 18:00 til 18:45

SAL 2 . Kurs. Id: 037 Ledig

Kl. 17:15 til 18:00

SAL 3 . Kurs. Id: 035 Ledig

Kl. 18:45 til 20:00

SAL 2 . Kurs. Id: 041 Ledig

Kl. 15:15 til 16:30

SAL 1 . Kurs. Id: 030 Ledig

Kl. 16:30 til 17:30

SAL 4 . Kurs. Id: 034 Ledig

Kl. 17:30 til 18:30

SAL 4 . Kurs. Id: 036 Ledig

Kl. 18:30 til 19:30

SAL 4 . Kurs. Id: 040 Ledig

Kl. 19:30 til 20:45

SAL 4 . Kurs. Id: 043 Ledig
Torsdag

Kl. 17:30 til 18:15

SAL 4 . Kurs. Id: 053 Ledig

Kl. 16:00 til 17:30

SAL 1 . Kurs. Id: 046 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:00

SAL 2 . Kurs. Id: 048 Ledig

Kl. 19:15 til 19:45

SAL 2 . Kurs. Id: 059 Ledig

Kl. 21:00 til 22:00

SAL 2 . Kurs. Id: 063 Få plasser

Kl. 16:00 til 17:30

SAL 3 . Kurs. Id: 047 Ledig

Kl. 19:45 til 21:15

SAL 1 . Kurs. Id: 060 Få plasser

Kl. 18:15 til 19:45

SAL 1 . Kurs. Id: 056 Få plasser

Kl. 21:15 til 21:45

SAL 1 . Kurs. Id: 064-B Ledig

Kl. 17:30 til 18:15

SAL 1 . Kurs. Id: 051-B Ledig

Kl. 19:45 til 21:00

SAL 2 . Kurs. Id: 061-B Ledig

Kl. 19:45 til 21:00

SAL 3 . Kurs. Id: 062 Ledig

Kl. 21:15 til 21:45

SAL 1 . Kurs. Id: 064 Ledig

Kl. 17:30 til 18:15

SAL 1 . Kurs. Id: 051 Ledig

Kl. 17:00 til 18:00

SAL 2 . Kurs. Id: 050 Få plasser

Kl. 19:45 til 21:00

SAL 2 . Kurs. Id: 061 Ledig

Kl. 18:00 til 19:15

SAL 2 . Kurs. Id: 054 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:45

SAL 3 . Kurs. Id: 058 Ledig

Kl. 18:00 til 18:45

SAL 3 . Kurs. Id: 055 Ledig

Kl. 17:30 til 18:00

SAL 3 . Kurs. Id: 052 Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

SAL 4 . Kurs. Id: 057 Ledig

Kl. 16:30 til 17:30

SAL 4 . Kurs. Id: 049 Få plasser
Fredag

Kl. 16:30 til 18:45

SAL 2 . Kurs. Id: 066 Ledig

Kl. 15:00 til 16:30

SAL 2 . Kurs. Id: 031 Fullt

Kl. 16:30 til 18:00

SAL 1 . Kurs. Id: 065 Ledig

Kl. 16:30 til 18:45

SAL 2 . Kurs. Id: 066-B Ledig

Kl. 16:30 til 18:00

SAL 1 . Kurs. Id: 065-B Ledig
Lørdag
Søndag